OÜ Vesoka ühinemine AS Häädemeeste VK-ga

Hea klient! Teatame, et alates 25.01.2023 on vastavalt Häädemeeste Vallavolikogu 21 detsember 2022 otsusele nr 62 ühinenud Häädemeeste valla vee-ettevõtted OÜ Vesoka ja AS Häädemeeste VK. Edaspidi on Teie ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni teenusepakkujaks AS Häädemeeste VK. Kehtima jäävad kõik varasemad lepingutest tulenevad õigused ja kohustused. Ühtlasi ei kaasne ühinemisega muudatusi teenuse hinnas. Andmed: AS …

OÜ Vesoka ühinemine AS Häädemeeste VK-ga Loe edasi …