Hinnad endise Häädemeeste valla haldusterritooriumil:

1) Tasu tarbitud vee eest     2,00 €/m3
2) Tasu heitvee ärajuhtimise eest 3,00 €/m3
3) Abonenttasu 2,00 € kuus, ainult veega liitumise korral rakendada abonenttasu 50% ulatuses.

AS Häädemeeste VK 01.02.2020. a käskkiri nr 1

Hinnad endise Tahkuranna valla haldusterritooriumil

1) Tasu tarbitud vee eest 1,38 €/m3 ;
2) Tasu heitvee ärajuhtimise eest 2,00 €/m3 .
3) Abonenttasu 2,00 € kuus, ainult veega liitumise korral rakendada abonenttasu 50% ulatuses.

OÜ Vesoka 01.02.2019. a käskkiri nr 1

NB! Hindadele lisandub käibemaks 22%.

AS Häädemeeste VK kõrvalteenuste hinnad:

AS Häädemeeste VK juhataja 01.06.2024 käskkiri