Häädemeeste aleviku torustike ehitus lõpusirgel!

Meil on hea meel teatada, et Häädemeeste alevikus oleme peagi jõudmas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projektiga finišisse.

 

Suurematest ülesannetest on jäänud teostada veel katendite taastamised. Asfaltkatete, kruusakatete ja haljastuse taastamised jõuavad lõpule mai kuu jooksul. Pindamistööd teostatakse esimesel võimalusel kui selleks on tagatud sobivad ilmastikuolud. Prognoositav pindamistööde teostamise aeg on juuni kuu.

Juhime tähelepanu, et tööde teostaja poolt tuleb töödele eelnenud seisukord taastada ka kõigil erakinnistutel. Kui teieni ei ole mai kuu jooksul jõutud, siis palume sellest julgelt vee-ettevõttele teada anda.

Kuna peagi antakse torustikud AS Häädemeeste VK kasutusse, avaneb huvilistel ka võimalus liituda Häädemeeste aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

Oma sooviavalduse palume saata meie kodulehel: https://haademeestevk.ee/liitumine-uhisveevargi-ja-kanalisatsiooniga/ või e-mailiga aadressile info@haademeestevk.ee.

Vastavalt AS Häädemeeste VK ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodikale on Häädemeeste alevikus uutele liitujatele liitumistasude suurused järgnevad:

Liitumistasu ühisveevärgiga: 500,00 € + käibemaks.

Liitumistasu ühiskanalisatsiooniga: 600,00 € + käibemaks.

Liitumistasu makstakse liitumispunkti väljaehitamise eest kinnistu piirile. Liitujal tuleb täiendavalt arvestada ka kinnistu siseste töödega seotud kuludega.

Kui teil on projektiga seonduvaid küsimusi siis palun julgelt meiega ühendust võtta.

Heade soovidega!

Madis Mätas

AS Häädemeeste VK

Juhatuse esimees

+372 511 8543